Disclaimer

Ondanks het feit dat deze website en haar inhoud tot stand is gekomen met inachtneming van de grootst mogelijke zorgvuldigheid, wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele onvolledigheid of onjuistheden. Daarnaast wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor het gebruik van de informatie van deze website.

Niets van de inhoud van deze website mag worden verveelvoudigd (waaronder begrepen het opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand), worden gereproduceerd of anderszins worden gebruikt voor commerciële doeleinden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dakoplossing.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Dakoplossing kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Dakoplossing, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Dakoplossing verstrekt. Dakoplossing kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  1. Jouw voor- en achternaam
  2. Jouw telefoonnummer(s)
  3. Jouw e-mailadres(sen)

De persoonsgegevens die je op deze website invult worden NIET opgeslagen in een aan deze website verbonden database. Ze worden telkens slechts eenmalig per mail naar ons verzonden, waarna de gegevens worden verwijderd door de server.

Waarom Dakoplossing deze gegevens nodig heeft
Dakoplossing verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om jou schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Dakoplossing jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht.

Delen met anderen
Dakoplossing verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang Dakoplossing jouw gegevens bewaart
Dakoplossing bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt.

Dakoplossing en andere websites
Op de website van Dakoplossing tref je links aan naar andere websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links aan deze website zijn verbonden.

Gegegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht jouw gegevens te raadplegen en/of corrigeren. Daarnaast heb je het recht jouw gegevens te laten verwijderen. Je kunt een verzoek tot verwijdering sturen naar contact@dakoplossing.nl. Dakoplossing zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Houd er rekening mee dat Dakoplossing - net als ieder ander Nederlands bedrijf - door de fiscus verplicht is gedurende zeven jaar na een laatste factuur jouw gegevens in haar boekhouding opgenomen te houden.

Wijzigingen in de privacyverklaring
De wet wijzigt doorlopend en kan Dakoplossing dwingen wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren je deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Beveiligen
Dakoplossing neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Dakoplossing maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Dakoplossing verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Dakoplossing op via contact@dakoplossing.nl.

Contactgegevens
Voor onze contactgegevens verwijzen wij naar onderstaande footer, alwaar onze actuele gegevens zijn te vinden.